Kanalizace a ČOV - České Libchavy

Kanalizace a ČOV - České Libchavy

V rámci této akce byla zhotovena gravitační a tlaková kanalizace v obci České Libchavy sloužící k odvedení splaškových odpadních vod. Horní část obce byla svedena na stávající ČOV u skládky v Českých Libchavách a pro dolní část obce byla zřízena nová ČOV s přístupovou komunikací.

Celkem bylo realizováno 4 790 m gravitačních stok z žebrovaného potrubí o vnitřním průměru potrubí DN 300 a DN 250, výtlačné potrubí v délce 915 m a vodovodní potrubí v délce 264 m. Vzhledem k okolnímu terénu a spádovým poměrům bylo osazeno 8 čerpacích stanic s vnitřními průměry 1,5 m a 2,0 m. Pro každou čerpací stanici byla zřízena vodovodní přípojka, elektro přípojka a bezpečnostní přepad se zpětnou klapkou a výústním objektem, který byl obložen kamenem. Byla vybudována nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 277 EO s denitrifikací. Součástí ČOV bylo drátěné oplocení a zpevněná manipulační plocha ze zámkové dlažby.

Realizace: duben 2014 – květen 2015

Datum

7. květen 2015

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.