Malá scéna - Ústí nad Orlicí

Malá scéna - Ústí nad Orlicí

Převážná část základních nosných prvků původní budovy byla ponechána, ostatní strženo a vybudováno nově. Současně byla provedena sanace obvodových konstrukcí. Nová vestavba je z ocelových profilů, příčky jsou provedeny z keramických tvárnic. V části nově vestavěného mezipatra jsou sádrokartonové příčky. Stropní konstrukce byly doplněny keramickým stropem Hurdis do ocelových profilů. V úrovní střešní konstrukce hlediště byl vytvořen železobetonový ztužující věnec. Celá budova byla zateplena. Součástí stavby bylo vybudování přilehlých zpevněných ploch a provedení nových rozvodů tepla, elektřiny, vody, kanalizace, plynu a vzduchotechniky.

Realizace: březen 2007 – červenec 2008

Datum

2. červen 2008

Tags

Veřejné zakázky

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.