Víceúčelová sportovní hala - Dolní Dobrouč

Víceúčelová sportovní hala - Dolní Dobrouč

Víceúčelová hala je navržena jako jednolodní universální prostor variabilně využitelný pro různé druhy sportů. Hala je prakticky celá uzavřená, průčelí jsou členěna menším počtem nahodile rozmístěných oken. Denní osvětlení haly zajišťují střešní prosvětlovací panely. Na průčelí stavby jsou graficky provedena různá čísla, která vyjadřují sportovní symboliku a dávají stavbě dynamický charakter. Vlastní stavba je řešena nosnou ocelovou rámovou konstrukcí, která nese opláštění a zastřešení ze sendvičových panelů s minerální izolací. Část vestavby má také ocelovou nosnou konstrukci, která podpírá předpjaté dutinové stropní panely. Venkovní zpevněné plochy, které se skládají z parkoviště pro osobní auta a chodníků, jsou provedeny z přídlažbových dlaždic betonových v přírodní šedé barvě. Na parkoviště navazuje přístupová rampa, která umožňuje přístup i imobilním návštěvníkům.

Realizace: září 2008 – červen 2009

Datum

2. červen 2009

Tags

Sportovní stavby

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.