Výrobní prostory ACE Trade - Ústí nad Orlicí

Výrobní prostory ACE Trade - Ústí nad Orlicí

Výrobní objekt slouží jako provozní budova pro potřeby investora, umožňuje provoz administrativy, logistiky, výroby a skladování (výrobní program tvoří přípravky především pro chemický, kosmetický, potravinářský a zpracovatelský průmysl). Vlastní stavba v sobě zahrnuje část pro výrobu, skladování a část administrativní, též provoz šaten pro zaměstnance se zázemím. Je řešen jako kompaktní monoblok obdélníkového půdorysu, fasáda je plná s minimem otvorů jen čelní stěna je prosklená, celá budova má reprezentativní výraz. V rámci stavby byly provedeny travnaté plochy, zpevněné plochy pro parkování, příjezdová komunikace, oplocení areálu, rampa.

Realizace: listopad 2011 – září 2012.

 

<div>

</div>

Datum

3. září 2012

Tags

Průmyslové stavby

Stavební společnost A.B.V.

Stavební společnost A.B.V., spol s.r.o., Ústí nad Orlicí byla založena v roce 1992.
Od roku 2012 patří firma do skupiny společností s nejvyšší úrovní kredibility v ČR.
Získala certifikaci A jako symbol vysokého ratingového hodnocení.